امروز یکی از دانشجویان من از معلم دخترش که کلاس سوم ابتدایی است برای تدریسش کمک خواست و به او گفت:

می خواهم یک تدریس با رویکرد یاد دهی و یاد گیری بنویسم

کمک می کنی؟

معلم شانه هایش را بالا انداخت  گفت:

این طرح درس ها و روش تدریس ها بهانه است

بازار گرمی است

 وقت گیر هستند

ما به تعداد معلمان روش تدریس داریم و برو روش تدریس خودت را بنویس

بسیار تعجب کردم از معلمی که ماهی 700 هزار تومان حقوق می گیرد

ولی 700 سال از روز خودش عقب است.

روی عکس کلیک کنید تا متوجه منظور من شوید.

رضا پورشیخ