یک تصویر متحرک از خشک شدن دریاچه ارومیه

http://aftab98.ir/wp-content/uploads/urmia-aftab98.ir_.gif