روز دوشنبه با هماهنگی های قبلی برای بازدید از مدارس و حضور در جلسه قرآن دوره ابتدایی صبح ساعت نه وارد منطقه شال شدیم و تا هنگام اذان ظهر جلسه به طول انجامید و کلیات روش تدریس و نکات مهم و تفاوت های روش تدریس قرآن برای همکاران تشریح و توضیح داده شد

برای بسیاری از معلمان جالب و مفید بود

متوجه شدم معلمان علاوه بر ضعف در انتخاب و کاربست روش تدریس ها با نقد و بررسی صفحه به صفحه کتاب درسی هم مشکل داشته و برای ایشان در دروس تخصصی جلسات گروه آموزشی و بررسی عملکرد خود را مهم می دانم.

یکشنبه هفته ای که گذشت جلسه ای در خصوص برگزاری مسابقه تولید محتوای الکترونیکی معلمان ابتدایی برگزار گردید و بنده پیشنهاد دادم در کنار محتوای الکترونیکی که برای ریانه های تولید می گردد بخش هم به تولید نرم افزار های آموزشی برای تبلت و موبایل ها طراحی گردد.

پنجشنبه این هفته به تنظیم و طراحی مجدد فرم بازید از کلاس و روش تدریس معلمان پرداختم و قریب به دو روز وقت گرفت تا در در چهار حیطه طراحی آموزشی؛ تدریس؛ ارزشیابی و خلاقیت تنظیم و تهیه گردد.