ورقه ها را تصحیح کردم، ببخشید نمرات رو روی وبلاگ نگذاشتم. چون بسیار سطح نمرات پایین بود

ای کاش کتاب و جزوات را با دقت مطالعه می کردید

ایکاش گروهی روی مطالب بحث می کردید

ای کاش کمی تمرین انجام می دادید

درست که آزمون کتاب باز بود  و

سوالات را هم از قبل داده بودم

ولی متوجه شدم؛ ادراکات و مهارت شما بسیار ضعیف است!!چرایی آنرا دارم مطالعه و تحقیق می کنم