عنوان تدریس:ساختمان درونی زمین        روش تدریس : 9 گام گانیه         پایه و مقطع :پنجم دبستان

محل تدریس : کلاس     تعداد فراگیران: 20نفر        مدّت تدریس : 45 دقیقه      نام مدرّس:

هدف کلی:آشنایی با ساختمان درونی زمین.

 

اهداف جزیی:

1. فراگیران بتوانند باقسمت های داخلی زمین آشنا شوند.

2. فراگیران بتوانند با جنس پوسته ی زمین آشنا شوند.

3. فراگیران بتوانندبا موّاد تشکیل دهنده ی پوسته ی زمین آشنا شوند.

4. فراگیران بتوانندبا موّاد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین آشنا شوند.

5. فراگیران بتوانند با قسمت های مختلف هسته ی زمین آشنا شوند.

6. فراگیران بتوانندبا فاصله ی سطح زمین تا مرکز زمین آشنا شوند.

اهداف رفتاری:

حیطه (دانش):

1. فراگیر بتواند قسمت های داخلی زمین را نام ببرد.

2.فراگیر بتواندحداقل سه مورد از موارد تشکیل دهنده ی پوسته ی زمین را نام ببرد.

حیطه (مهارت):

1- فراگیر بتواند جنس پوسته ی زمین را با هسته وگوشته مقایسه نمایند.

2- فراگیر بتواندبرای ساختمان درونی زمین با موارد ملموس موجود در محیط اطراف همانند سازی کرده وآنها را با هم مقایسه کند..

3- فراگیر بتواند تصویری از ساختمان درونی زمین را نقاشی کند .

 

 

حیطه(نگرش):

1 - فراگیر بتواند نسبت به شناخت ساختمان درونی زمین علاقه نشان دهد.  

 2- در مورد کارهایی که به او محول می شود احساس مسولیت

می کند.

3- در گروه بحث کرده و به نظرات دیگران احترام می گذارد.

رسانه آموزشی:

تصویری از ساختمان درونی زمین، تخم مرغ نیم پز، تخم مرغ کاملاً سفت شده ،هلو ، نارگیل ،

رفتار ورودی(برقراری ارتباط وحضور وغیاب)

سلام دخترای گلم.حالتون خوبه؟بله.خدا را شکر.حضور غیاب می کنم ببینم همه سر کلاس حاضر هستند.مریم خانم ، زهراخانم  و...                        

خب شکر خدای مهربون که همه ی شما حالتون خوب است.

ارزشیابی ورودی:از درس قبل سوال می پرسیم.

1.سطح زمین از چه پوشیده شده است ؟

2.به چه طریق می توان به درون زمین راه پیدا کرد؟

3.در درون زمین چه چیزهایی یافت می شود؟

گروه بندی:خب عزیزای من شماروگروه بندی می کنم هر کس تو گروه خودش بشینه.(. اختیاری نیست.براساس سطح معلومات هر گروه هم شاگرد قوی وهم شاگرد ضعیف دارد.)به صورت دایره می نشینندبه نام های 1-هسته2- پوسته3- گوشته.

ایجاد انگیزه(گام اول گانیه):

تصویری از ساختمان درونی زمین را روی تابلوی کلاس نصب می کنم ویک داستان خیالی درباره ی سفر به اعماق زمین رابرای فراگیران تعریف می کنم و ازفراگیران می خواهم در ضمن سفربه داخل زمین خود را آنقدر کوچک کنندکه بتوانند به آسانی از بین سوراخ های داخل خاک بگذرندودر سفر به درون زمین با ما همراه شوند.در حالی که سفر خود را از سطح زمین شروع کردیم، تا به مرکز زمین برسیم،ردر حین سفر آنان را تا اندازه ای با قسمت های مختلف ودمای آن قسمتها آشنا می کنم  وبه این صورت ایجاد انگیزه می کنم.

آگاه ساختن یاد گیرنده از هدف(گام دوم گانیه)

بچه های زرنگم امروز می خواهیم در مورد قسمت های مختلف زمین ودمای آن قسمت ها آشنا شویم.

 

تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه(گام سوم گانیه)

به نظر شمازمین چه شکلی است؟

تا حالا به درون زمین رفته اید؟

فکر می کنید چه چیزهایی داخل زمین یافت می شود؟

تحریک ذهن دانش آموزان با استفاده از وسایل و مواد آموزشی(گام چهارم گانیه)

برای هر گروه میوه هایی مانند هلو ، نارگیل ، وهمچنین تخم مرغ کاملاً پخته شده را انتخاب کرده ودر اختیار دانش آموزان قرار می دهم ودر حین پخش این مواد توضیحاتی می دهم واز آنها می خواهم که خوب دقّت کنند وبا مشورت و همفکری با یکدیگر قسمت های مختلف انها را تشریح کنند. درحین کار به گروهها سرکشی می کنم وراهنمایی های لازم را انجام می دهم ، در ضمن دانش آموزان باید قسمت های مختلف آن موادّ را جدا کنند.در پایان این فعالیّت و پس از شنیدن نظرات تک تک گروهها ، آنها را مورد تشویق قرار می دهم.

 

معنی دارکردن تمام جملات رمز گذاری شده(گام پنجم گانیه)

در این مرحله متنی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهم تا هر کدام از گروهها قیاسی بین متن وهمان وسایل داده شده انجام دهند.

 پوسته ی زمین از جنس سنگ است. پوسته ی زمین برای ما بسیا مهم است زیرا مقداری نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی وآب در آن وجود دارد.لایه ی میانی زمین که گوشته نام دارد بسیار کلفت تر وداغ تر از پوسته ی آن است. دمای گوشته زیاد است وبعضی از سنگ های این قسمت از زمین ،نیمه جامد هستند.در مرکز زمین قسمت بسیار داغی به نام هسته وجود دارد. هسته دوقسمت دارد: هسته ی بیرونی وهسته ی درونی که هر دو قسمت هسته از آهن وفلز دیگری به نام نیکل ساخته شده اند.

دانش آموزان قسمت های درونی زمین را با قسمت های داخلی تخم مرغ ومیوه ها مقایسه کرده وپاسخ خود را به این صورت گزارش می دهند که ساختمان درون هر تخم مرغ مانند ساختمان درون زمین است. پوسته ی آهکی آن مانند پوسته ی سنگی زمین محکم است اگر پوسته ی تخم مرغ را کمی بشکنیم سفیده ی تخم مرغ را می بینیم که مانند گوشته ی زمین است وگوشته بسیار ضخیم تر از پوسته است.زرده ی تخم مرغ هم مانند هسته ی زمین است.

فراخوان عملکرد(گام ششم گانیه)

موادّی که در اختیار گروهها قرار دادم تعدادی میوه مانند نارگیل ، هلو وتخم مرغ پخته شده بود. سپس بالای سر هر گروه می روم وکارها را نظارت وبحث ها را به سمت مطلب مورد نظر هدایت می کنم.

تدارک بازخورد(گام هفتم گانیه)

 دراین قسمت چک لیست ارزشیابی رفتاری را انجام می دهیم ورفع نقص می کنیم.

 

 

اهداف     

 

 

 

 

اسامی دانش آموزان

 

گروه اوّل

  گروه دوم

  گروه سوم

مریم

فاطمه

زهرا

سارا

نرگس

زهره

 

دانش

 

1. فراگیر بتواند قسمت های داخلی زمین را نام ببرد.

2. فراگیر بتواندحداقل سه مورد از موارد تشکیل دهنده ی پوسته ی زمین را نام ببرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت

 

 

 

        1. فراگیر بتواند جنس پوسته ی زمین را با  هسته وگوشته مقایسه نمایند.

 

2. فراگیر بتواند تصویری از ساختمان درونی زمین را نقاشی کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرش

 

 

 

 

1. فراگیر بتواند نسبت به شناخت ساختمان درونی زمین علاقه نشان دهد. 

2.در مورد کارهایی که به او محوّل می شود احساس مسؤلیت می کند.

 

 

 

 

 

 

                 

 

 بازخورد دهی-ارزشیابی تکوینی(گام هشتم گانیه)

خب کدوم گروه می تونه به من توضیح بده که امروز چی یاد گرفتیم؟بله

بچه های گلم ، ساختمان درونی زمین از سه قسمت پوسته ، گوشته و هسته تشکیل شده است ودر پوسته ی زمین که از جنس سنگ است، موادّ مهمّی مانندنفت آب و....که برای ما بسیار اهمیّت دارند وجود دارد.و گوشته ضخیم تر از پوسته است وهسته ی زمین که به شکل مایع می باشد از آهن ونیکل تشکیل شده است.

افزایش یادگیری و انتقال(گام نهم گانیه)

ارزشیابی پایانی

1- قسمت های مختلف زمین را روی تصویر داده شده نامگذاری کنید .

2- به نظر شما پوسته ی زمین از چه نظر اهمیّت دارد ؟

3. هسته ی زمین از چه موادّی تشکیل شده است؟

ارایه ی تکلیف خلاقانه:

1- در مورد قسمت های مختلف ساختمان زمین گزارشی تهیّه کرده و در دفتر کار علوم بنویسید. .

 

2- یک داستان خیالی در مورد سفر به درون زمین را طراحی کرده به کلاس گزارش دهید.