من اگر جای وزیر آموزش و پرورش بودم؛

به معلمین معترض می گفتم:

حقوق شما را دو تا 3 برابر می کنم اما

مانند بسیاری از کشورهای دنیا

معلمان بی سواد و نا کارآمد را بدون مزایا اخراج می کنم!

 

یکشنبه 400 نفر از معلمان معترض، نوشته بودند که معلمان حاضر نیستند هزینه اشتباه مسئولین را بدهند.

من اگر جای وزیر بودم می گفتم: اگر دانش آموزان دست نوشته بردارند و بگویند حاضر نیستند که تاوان بی سوادی و بی مسئولیتی مُألِمان و مُحلِمان را بدهند  با فنون تدریس زمان هخامنشیان حاضر به ادامه تحصیل نیستند و مدارس را تعطیل می کنند ... شما چه می کردید؟

وزیر محترم؛ با همه معلمان دوباره قرار داد شغلی  نوشته شود و  مدرک های نا مرتبط و مازاد از حکم کارگزینی ایشان حذف شود( مانند وزارت بهداشت)

هر دوسال آزمون باز آموزی برگزار شود( مانند مشاغل تخصصی وزارت کشور و قوه قضاییه)

تابستان را هم باید، اجباری برای همه معلمان جهت دانش افزایی و مهارت آموزی ، برنامه ریزی  کرد. آموزش و پرورش نیاز به لیدر ندارد بلکه لودر می خواهد.

مألمان = درد آوران

محلمان= خواب آوران