قیمت 1 بند کاغذ

از اردیبهشت که کتاب اول  را ،  چاپ کردم

تا کنون 2 برابر شده است

هزینه چاپ کتاب 3 برابر شد!!

دیگه نوشتن اصلاً صرف نداره چه برسه به خوندن