نمرات طراحی آموزشی شما

 در ادامه مطلب

 

از ده (10) نمره واحد عملی

پرینت ها با دقت تصحیح شد و موارد و نقاط قابل ملاحظه روی پرینت یادداشت شد از هفته آینده می تواند اوراق خود را از آموزش دریافت کنید.

به دو نکته توجه بفرمایید.

نکته اول : از تمامی دانشجویانی که زحمت کسیدن و مجدداً طرح درس نوشته اند ممنونم

و نکته دوم: بالاترین نمره کسب شده را لحاظ خواهم کرد


شماره

نام ونام خانوادگی

  خانم ها

کلاس

نمره  اول

نمره دوم

1

فاطمه محمودی

103

7

-

2

شمیم محمود سلطانی

 

6

-

3

نسرین حسینی

103

8

-

4

زهراکاظم لو

103

8

-

5

فاطمه نوروزی قجور

103

4

4

6

مهدیه قاسمی

 

7

8

7

شیما باجلان

 

6

6

8

ناهید هاشمی

103

6

5

9

شادی رحمانی

105

8

-

10

مریم شاه محمدی

 

8

-

11

سپیده محمدی یکتا

103

8

-

12

فاطمه کریمی

103

5

-

13

مریم قلیچ پور

103

7

-

14

آمنه رحمانی زاده

105

9

-

15

منا رحمانی

105

6

6

16

لیلا نصیرلو

105

8

9

17

فاطمه رضایی

105

6خاک

8

18

معصومه لوشکانی

 

8

-

19

فائزه معصوم خانی

 

8

-

20

فاطمه قاسمی فرد

103

7

8

21

زهرا شیرچنگ

105

9

-

22

شبنم صانعی

105

8

7

23

مریم هاشمی حقیقی

103

8

-

24

نرگس نجفلی

105

5

6

25

فاطمه رضایی

105

8دما وگرما

-

26

سیده خدیجه موسوی

 

7

-

27

فریماکاظمی

103

8

-

28

زهره داوری

105

7

7

29

فرشته علیخانی

105

7

8

30

فریبا یوسفی رامندی

 

7

-

31

الهام یوسفی

103

7

-

32

سیمین یوسفی

103

7

8

33

زهراقربانی

103

6

7

34

پرستوقاسمی

105

5

-

35

سعیده رحمان پور

105

4

4

36

زهرا امامیان

105

6

5

37

شبنم تاتار

105

7

6

38

فاطمه فتحی

105

6

6

39

فاطمه صالحی

105

6

7

40

فاطمه قهوه چی

105

5

5

41

فاطمه وفایی

105

5

7

42

فاطمه علی اکبربیک

 

5

5

43

طاهره قاسم زاده

103

7

-

44

فاطمه ملکی

103

6

7

45

سارا نوروزی اقبالی

103

7

 

46

معصومه مولایی

103

6

6

47

فاطمه ندیمی

105

5

5

48

فائزه همتی

105

4

-

49

مهری محمدبیگی

 

7

-

50

سیده مریم موسوی

 

6کوتاه وبلند

6

51

بهناز قیاسی

103

7

6

52

زینب یوسفلو

105

6

-

53

نفیسه وفاپور

103

7

-

54

نفیسه یزدانی

103

5

-

55

زهرا فصیح رامندی

105

7

7

56

حمیده افشار

105

6

6

57

ذکیه مهاجر

105

9

9

58

مهشیدکشتکار

103

7

8

59

مینا منصوری

103

8

8

60

 نسا لشگری

103

6

6

61

فاطمه محمد بیگی

 

7

7

62

فاطمه صفی نژاد

 

7

6

63

فاطمه عباسی

 

7

7

64

زهرا یوسفلو

 

5

5

65

زهرا خوشبخت

105

 

6

66

سوسن خلیلی

105

-

3