حالا که موقع امتحانات دانشگاه شده

خوب که فکر می کنم؛

باید همون موقع که سوم دبستان بودم

با گرفتن اولین کارت صدآفرین

 

 در اوج از تحصیل خداحافظی می کردم!!