اگر یک مهندس بی سواد باشد و  مدرکی از دانشگاه آزاد یا علمی کاربردی با معدل 12 داشته باشد و با پارتی وارد کاری بشود چه اتفاقی می افتد؟

یک دستگاه چند میلیارد تومانی را خراب می کند

متخصص می آید چند میلیون می گیرد و آنرا مثل روز اول تعمیر می کند!!

از مهندس بی دقت پول تعمیر را می گیرند و یا در چند قسط از حقوقش کم می کنند.


حالا اگر یک معلم بی سواد که از تربیت معلم و یا پیام نور و آزاد با مدل 19 وارد کلاس درس شود و بسیار هم باهوش و تمام مطالب کتاب را هم حفظ کرده است اما تدریس بلد نیست. درست است به هر کسی که کارت دانشجویی دارد ؛ به او دانشجو می گوییم و هنوز احترام به استاد و حس و نیاز به یادگیری بجای مدرک گیری جا نیفتاده است. ولی با دید کلی اگر دانشجو باشد.

انگلیسی را مانند بلبل صحبت می کند و هنرمند قابلی است برای خودش مهندس است و تمام مطالب کتاب را تشریح می کند....اما فنون تدریس ، فن برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات و طراحی آموزشی را بلد نیست. اگر اشتباه تدریس کند و یا اگربعنوان معلم نتواند دانش آموز را به درک و فهم برساند .


چه پیش می آید؟

جواب این دانشجویی که در ادامه مطلب، مطالعه کرده و بطور دلخواه بدهید.


بی انصافی بالاترین سطح،بی عدالتی است

 سلام  نظر خود شما در باره انصاف چیست

خود شما چقدر انصاف دارید

دانشجویانی را دیده ام که چقدر تلاش کرده اند که تدریس خوبی ارائه دهند ولی شما با بی انصافی تمام انگیزه ی آنان را برای تدریس با حرفهای نسنجیده تان ازبین برده اید. در عمل کار برآید به سخن دانی نیست. خود شما وقتی دانشجو بودید چقدر مهارت تدریس خوب راداشتید داشتید. شما ااز دانشجویی که یک بار هم تدریس نکرده انتظار دارید که مثل شما تدریس کند

وبه دانشجویان نمره ی دو یا سه و.... می دهید. در ضمن شنیدم انتقاد پذیر هم که نیستیدو اخلاق خوبی هم که ندارید .

اطلاع دارید که اولین چیزی که انسان از این دنیا با خودش می برد اخلاق نیکو است؟

از نوشته های استفاده کن که به آن عمل کنی .

العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. کاری نکن که دانشجویان آرزوی مرگ شما را بکنند

 در ضمن شما فکر نکن که همه چیز را می دانی.

دانشمندانی مانند فارابی و ابو علی سینا و.. اذعان داشته اند  که تا بدانجا رسید دانش من  که بدانم همی که نادانم.

امام صادق ع میفرمایند علم 27 جز میباشد که تاکنون دوجز آن آمده است. امیدوارم در نمرات خود تجدید نظر بفرمایید دل شکستن هنر نمی باشد تا ...

 

 

جداً کسی تعهد داده که تو باید معلم بشوی؟ مگه من قول داده ام که معلم نادان باید نمره بگیرد؟ مگر هر دانشجویی باید مدرک بگیرد؟