این عکس از کجای بدن شما گرفته شده است؟

 اگر متوجه نشدی به ادامه مطلب برو و با شگفتی بدن خود آشنا شو


تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی

مژه های بالای چشم

گلبول قرمز

سرخرگ

 لخته خون

 یک تار مو

باکتری های روی زبان

 شیار های انگشت

ریه و نای