نرم افزار بانک اطلاعاتی معلم

با بیش از 100 عنوان کتاب علمی و تخصصی آموزشی

و 300 عنوان طرح درس آماده بهره گیری

و 2000 صفحه پاورپوینت آموزشی

12 واحد درسی تربیت معلم و آموزش ابتدایی

تکنولوژی و رسانه های آموزشی، فنون و روش های تدریس و....

به انضمام فایل کتب درسی ابتدایی و راهنمای تدریس آن

در یک لوح فشرده بدون قفل و یا نیاز به نصب

عنوان مقام اول درسال 1392

جشنواره محتوای الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش

 

تهیه کننده : رضا پورشیخ