یک سوال چند وقته ذهن منو مشغول کرده

اگه سرعت اینترنت در ایران فقط 5 برابر بشه

و فقط 3 تا از 12 فیلترش رو بردارند

چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟