از روی کنجکاوی و یا بیکاری تمام بخشنامه های اداره آموزش و پرورش منطقه خودم را در اینترنت مطالعه کردم از اولین روز مهر ماه تا امروز که بیست روز از سال تحصیلی می گذرد 52 بخشنامه ارسال شده است خوب است به آمار آن نگاهی بیندازید

قریب به 2 درصد این بخشنامه ها مستقیما به آموزش و نحوه تدریس و رویکرد های نوین تدریس و یادگیری و توصیه به معلمان برای چگونگی تدریس اشاره داشت

و بیش از 5 درصد بطور غیر مستقیم به آموزش و راه اندازی مدارس و برنامه کلاسی مرتبط بود

نمی خواهم بگویم خدای نکرده کارشناسان گروه آموزشی و یا دوایر آموزش سه مقطع تحصیلی بیکار یا بیسوادند و یا بقیه شاخ برگ آموزش و پرورش بیشتر از اصل آموزش و پرورش است و یا خدای ناکرده آموزش کلاً تعطیل است نه ولی کمی در ابتدای سال تحصیلی دقت کنیم می بینیم برای آموزش هیچ کاری در تابستان انجام نشده است پس کارشناسان آموزش و گروه آموزشی تابستان چه می کرده اند؟

خوب بقیه این بخشنامه ها در مورد چیست؟

با دقت تعدادی از این موضوعات را مطالعه فرمایید و خود مقایسه کنید جایگاه آموزش کجاست نمی گویم همه کار انجام می شود جزء ....:

وام اعتباری - خودروی لیزینگ- هفته دفاع مقدس- بسیج- مقاله نویسی- فوق برنامه- خدمات دیتا- مشخصات مربیان - مشخصات مشاوران- امر به معروف- همایش تنیس- تحویل لوح- تحویل کتاب- کپسول آتشنشانی- طرح صالحین- صحافی دفتر آمار- برنامه آسمان نما- ارزیابی کارمندان دولت- نمایشگاه کتاب- هفته نیروی انتظامی- کارت بیمه-کلاس تحقیق- طرح حجاب- طرح سلامت- هفته کودک- ارزیابی معاونین- برنامه کلاسی منسجم- کارگاه مربیان - گردهمایی-طرح آراستگی هنرستان- پژوهش سرا- فرم سازمان عملی- قیمت کتاب- جلسه آمادگی-جلسه ستاد مهر و....