بر روی عکس کلیلک کنید

 

این تابلو می خواد بگه

وقتی خواستی کاری انجام بدی

همونطور که پشت سر

راست و چپ خودت را نگاه می کنی

بالا را هم نگاه کن