خدا را شکر

طرح درس های سایت و وبلاگ مرا با pdfدر وبلاگ خود ذخیره می کنند بدون ذکر منبع

دانشجو برای نمره کلاسی طرح درس خودم را پرینت می کند یا در cd تحویل می دهد

معلم بعنوان نمونه طرح درس در پرونده از این مطالب کپی می کند بدون تفکر!!

انتظار داریم به کجا برسیم؟

 

کلیک کن روی تصویر زیر برای مطالعه طرح درس ها