موضوع : ظهور اسلام         عنوان درس: تاریخ پایه پنجم       تعداد: 12 نفر          زمان: 25 دقیقه

 هدف کلی: پرورش انسان دینی

اهداف جزیی:               

         1- دلایل اهمیت شهر مکه را در قبل از اسلام بیان کند.

     دانش              2- کودکی و نوجوانی پیامبر اسلام را بررسی کرده و به    صورت داستان در چند سطر بنویسید.

                                   3- مفهوم بعثت را شرح دهید.

 1-    آشنایی با روشهای امانتداری و ابراز علاقمندی به این کار.

                        نگرش              

2-    علاقمند شدن به اعیاد مذهبی مسلمانان.

 

 مهارت ←           1- مراجعه به تقویم و پیدا کردن عید سعید مبعث.

 

روش تدریس: اعضای تیم – گروهی

وسایل مورد نیز: کتاب- نقشه- تقویم

_ سلام و احوالپرسی و حضور غیاب

 ایجاد انگیزه تعریف کردن فیلم محمد رسول الله توسط یکی از بچه ها – از بچه ها قبلاً یکی را انتخاب می کنیم که این فیلم را دیده باشد و برای بچه ها در این جلسه تعریف کند.

ارائه درس:

گام اول دادن متن های زیر به دانش آموزان( متن درس همه پاراگراف به یک دانش آموز).

نفر اول: ظهور اسلام       نفر دوم : کودکی پیامبر      نفر سوم: جوانی پیامبر        نفر چهارم: بعثت پیامبر

پیامبر

نفر اول: دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد. هنگام ظهور اسلام بیشتر مردم عربستان صحرا نشین بودند.

عربها به صورت قبیله ای زندگی می کردند. یکی از این قبیله ها قبیله قریش بود مهمترین شهرعربستان مکه بود زیرا این شهر بر سر کاروان بود و همچنین خانه ی کعبه نیز در آنجا بود.

نفر دوم: پیامبر اسلام در مکه بدنیا آمد.پدرش عبدالله و مادرش آمنه نام داشت. پدر پیامبر در زمان پیش از تولد پیامبر در گذشت و وقتی پیامبر 6 سال داشت مادرش نیز از دنیا رفت و سرپرستی پیامبر را پدر بزرگش عبدالمطلب بهعده گرفت. عبدالمطلب یکی از قبایل بزرگ قریش بود. وقتی پیامبر 8 ساله بود عبدلمطلب نیز در گذشت و پیامبر تحت سرپرستی عمویش ابوطالب قرار گرفت. پیامبر در کودکی به امانتداری و درست کاری معروف بود به همین دلیل او را محمد امین می گفتند.

نفر سوم: پیامبر بعد از گذراندن دوران کودکی و نوجوانی در سن 25 سالگی که یک جوان کامل بود با خدیجه ازدواج کرد . حضرت خدیجه زنی مهربان و درست کار بود و بعد از ازدواج با پیامبر تمام ثروتش را در راه خدا - و برای تبلیغ اسلام خرج کرد.

 

نفر چهارم: حضرت محمد(ص) از بت پرستی مکه آزرده خاطر بود. آرزوی ایشان این بود که مردم از بت پرستی دست بردارند و خدا پرست شوند. حضرت محمد(ص) یک ماه در غار حرا که در نزدیکی مکه بود می رفتند و در آنجا خدا را عبادت می کردند و سرانجام در سن 40 سالگی برای پیامبری برگزیده شد. به« برگزیده شدن پیامبر از طریق خداوند به پیامبری را بعثت می گویند».

حضرت علی و خدیجه اولین کسانی بودند که به پیامبری روی آوردند.

گام دوم از دانش آموزان می خواهیم با مطالعه ی دقیق به صورت گروهی سوالاتی را از متن طراحی کنند.و بهترین سوالات را با نظر خواهی دوستانشان به آموزگار ارائه دهند.

1-   مهمترین شهر عربستان چه نام دشت؟

2-   معروف ترین قبیله عربستان؟

3-   نام پدر ومادر پیامبر؟

4-   نام پدر بزرگ و عموی پیامبر را بنویسید؟

5-   پیامبر در چه سنی پدر ومادر خود را از دست داد؟

6-   پیامبر در چه سنی و با چه کسی ازدواج کرد؟

7-   چرا به پیامبر محمد امین می گفتند؟

8-   بعثت یعنی چه؟

9-   اولین مرد و زنی که به اسلام ایمان آوردند را نام ببرید؟

10-  پیامبر برای عبادت خدا به کجا می رفتند؟

گام سوم بعد از دریافت سوالات دانش آموزان هر گروه را شماره بندی می کنیم و به به آنها متنی را که به هر گروه داده ایم را به سه قسمت تقسیم می کنیم و از آنجا می خواهیم که شماره 1 در یک گروه و شمارهای  2،3 نیز در یک گروه دیگر قرار گیرند و برای دوستان خود مطلب را توضیح دهند. در این مرحله معلم  با سر کشی به تیم ها آنها را جهت درست رسیدن به هدف راهنمایی می کند.

پس از گذشت مدت زمان تعیین شده از شماره ها می خواهیم که دوباره به تیم یا گروه خود بر گردند و مطالب یاد گرفته شده را برای دوستان خود به صورت مرتب از شماره 1 بعد 2 بعد 3 مطالب گفته شود.

گام چهارم معلم جهت جمع بندی مطالب درسی داستان زندگی پیامبر را برای دانش آموزان تعریف می کند و روی مطالبی که در درس گفته شده بیشتر تاکید می کند البته جمع بندی معلم باید با همکاری دانش آموزان باشد.

ارزشیابی پایانی در این مرحله معلم سوالاتی که در بالا ذکر شده و خود دانش آموزان طراحی کردهاند را پای تابلو می نویسد و از آنها می خواهد که سوالات را یادداشت کنند و پاسخ آنها را با توجه به مطالب یاد گرفته شده بنویسند.

تعیین تکلیف ازدانش آموزان می خواهیم چند حدیث از پیامبر گرامی و بزرگ اسلام تهیه کنند و روی مقوا بنویسند و در کلاس نصب کنند.

- از دوران کودکی پیامبر نسبت به داستان زندگی او یک نقاشی ترسیم کنند و در کلاس ارئه دهند.

تهیه چک لیست

اهداف رفتاری

1

2

3

4

1-    دلایل اهمیت شهر مکه را بگویید.

2-    دوران کودکی و نوجوانی وجوانی پیامبر را کامل بنویسید.

3-    بعثت یعنی چه.

4-    چرا به پیامبر محمد امین می گفتند.

5-    روز بعثت را در تقویم پیدا کرده و یادداشت کنید.

 

 

 

 

       نمره